rctd番号系列所有封面

rctd番号系列所有封面

味苦,寒,有小毒。时珍曰∶湖湘水石处皆有之,名金盘藤。

取帛包置沸汤中,浸至冷出之。【发明】时珍曰∶按∶《爱竹谈薮》云∶宋宁宗为郡王时,病淋,日夜凡三百起。

《别录》曰∶生山陵。每服一丸,未效再进一丸,不可多服。

子死腹中,月数未足,母欲闷绝者∶用大豆三升,以醋煮浓汁,顿服,立出。又有人病后呃逆不止,声闻邻家。

痘后生疮∶黄豆烧黑研末,香油调涂。弘景曰∶方家时有用处,今亦绝草部第二十一卷\草之十一《别录》曰∶味咸,平,无毒。

此乃官名,非谷号也。  麻叶有毒,食之杀人。

Leave a Reply